Homeopatiutbildning

HOMEOPATISK YREKSUTBILDNING 3 ÅR
Diplomerad Klassisk Homeopat

Läroplan/Kursplan för Homeopati 620 lärarledda timmar samt hemstudier.
Vi har fysiska träffar 10 ggr per år, upplägg är fr-lö, ni får instuderingsfrågor vid varje tillfälle.
Det går även att vara med digitalt. Bäst är att komma till skolan och få träffa andra elever.
Utbildningen är godkänd av Svenska Homeopaters riksförbund och följer regler för EU inom Homeopatisk skola.

Homeopatiska tankesättet
Husapoteket
Komplexmedel/Enkelmedel
Homeopatins filosofi och historia
Organons 6: upplaga
Materia Medica, läkemedelslära, medlens ”väsen”, ”själ”
Repetorisering, manuellt och via dator
Sjukdomslära
Anamnesen
Nycklar och genvägar
Sjukdomar/besvär och medel vi går igenom, magen, galla, lever, njurar, hjärna, hjärta, huden och det endokrina körtelsystemet.
Vi lär oss irisdiagnostik på organen när vi går igenom dem.
(värde 10 500 kr) vi förlänger utbildningen med 2 dagar kostnadsfritt.
Psykiska besvär depressioner, utbrändhet osv.
Allergier
Fallstudier, utvärdering och analys av varje fall som visar vägen till rätt läkemedel.
Homeopatisk läkemedelsprövning
Djurhomeopati
Forskning
Homeopati och Världen
Bemötande av besökare
Irisdiagnostik
Ansiktsanalys
Tunganalys, de homeopatiska tungorna
Nagelanalys
Tandstatus
Patientpraktik, dels sitta med vid flera homeopatiska besök, dels arbeta i grupp och tillhanda ha besökare. Sista terminen egna besökare.
Marknadsföring
Att starta företag och kunna leva på sin profession
Express start med SHR
Att arbeta som homeopat
Examensarbete,  1 patientfall, beskrivning och val av medel. Utvärdering.
Godkänt skriftligt prov.
Godkänd uppsats i ämnet Homeopati 100 tim arbete.

Kursplan år 1:

Homeopatiska tankesättet
Homeopatins grundlagar
Hahnemann och homeopatins historia
Symptom, sjukdom, begreppsdefinition
Homeopatins grundvalar
Organons 6: upplaga, Homeopatins grundprinciper (ORG §§ 3,5,6,7)
Materia Medica, Läkemedelslära (§§143-147
Medlets förekomst och biologiska roll i naturen
Etiologi, modalitet: definition,
Husapoteket, det homeopatiska akutapoteket väldigt ingående som du kan redan nu börja använda dig av
Komplexmedel/Enkelmedel
Homeopatins filosofi och historia
Materia Medica, läkemedelslära, medlens ”väsen”, ”själ”
Homeopatisk forskning
Homeopatisk ”läkemedelsprövning”
Kunskap från toxikologi och farmakologi
Instuderingsfrågor till varje gång.
Skriftligt prov efter varje termin.

Kursplan år 2
Kliniskt beprövade symptom av homeopatiska
Symptomtotalitet (§§ 259-263), Livskraft (§§ 9-18,148)
Läkemedelsprövning (§§121-145,105-110)
Herings ”lag”
Miasma: teori och praktisk nytta
Nosoder
Släktskap mellan medel
Vad är ett repetorium och hur använder man det
Att repetorisera manuellt och i dator
Vad är ett repetorium och hur använder man det
Kort information om ”närstående” terapier: komplexmedel, Schuessler, Spagyrik, Antroposofi
Djurhomeopati steg 1 akuta besvär på djur och steg 2 djurenspersonligheter
De 12 Biokemiska cellsalterna. Även iris och ansiktes tecken för att se vilken Biokemisk cellsalt som är bästa valet just då.
Skriftligt prov efter varje termin.

Kursplan år 3
Du kan börja med egna ”studiepatienter./elevpatienter”
Herings ”lag” på djupet
Homeopatisk fallupptagning, anamnes (§§ 82-93,104)
Behandlingsreaktion, det andra besöket
Läkemedelsprövning (§§121-145,105-110)

Andra homeopater (Bönninghausen, Hering, mm.)
De biokemiska cellsalterna på djur
Pappers fall att lösa
Grupparbeten
Sjukdomskompensation
Patienter i klassen, vi bjuder in patienter som klassen får ha under detta år
Marknadsföring
10 saker att tänka på till kliniken
Att kunna leva på sitt arbete som homeopat, kvick start med Henrik Sand
Svenska Homeopaters riksförbund ordnar mentorskap till dig
Uppsats skriven av dig med valfritt ämne i Homeopati
Tentamen Patientfall
Skriftlig prov på Homeopati grundläggande principer.

Böcker som bör köpas innan start:
Organons 6: upplaga
Homeopatisk Materia Medica S.H. Ramme
Homeopatisk handbok, Dr. Kari Stauffer
Fler böcker tillkommer år två. Vi delar upp inköpen så kostnaderna minskas.

Nästa start på 3-årig yrkesutbildning är 18-19 okt-24
Camrénska Hälsoakademin sep 2024 klass CHA5

Tid: fredag 10.00-18.00, lördag 9-16.00, 30 st pass
Hösttermin 2024, år 1, termin 1, pass 1-3
Start 18-19 okt, 22-23 nov,

Utbildningen är i Örebro och kommer att ha 10 fysiska träffar per år i tre år fredag kl 10.00-18.00 och lördag 9-16.00. Vi är den enda skolan som har fysiska träffar där ni träffar lärarna och andra studerande.
Utbildning omfattar: Homeopatisk historia, Homeopatisk teori, Homeopatisk läkemedelslära, anatomi och sjukdomslära, praktisk metodik, klinisk träning, med patienter på plats, etik, vetenskaplig forskning, uppsatsarbete/forskningsprojekt 100 tim (år 3), att starta eget företag, marknadsföring. Biokemiska cellsalter och hur de visar sig i ögonen.

Samt denna klass erbjuds även irisdiagnostik, ansiktsanalys, nagelns budskap och tandanalys extra en gång i månaden digitalt kommer erbjudas kostnadsfritt värde ca 15000 kr.

Studietimmar: Utbildningen ger 600 lärarledda lektionstimmar, hemstudier 2400 lektions timmar. Studiernas omfattning totalt 3100 lektionstimmar. Enligt praxis för homeopatisk utbildning för att vara med i förbund.

Godkänd: Utbildningen är godkänd av Svenska Homeopaters Riksförbund och följer EU:s riktlinjer för utbildning i Homeopati. Efter 3 år ges ett Diplom och ett utbildningsbevis.

Begär mer information datum, kursplan och finansiering
mail, till iren.svensson.nylen@hotmail.com
Vi samarbetar med ett finansbolag, låg ränta. Möjlighet att sova över i kurslokalen finns.

Lärare: Irén Svensson-Nylén, Camilla Lodin, Marita Hallberg, Tina Karlsson