Homeopati Utbildning 3 år med mer än 600 lärarledda fysiska träffar

Det kommer att starta en ny utbildning den 9-10 sep, 2022, som kommer att gå fre-lö en gång per månad under 3 år. Kursplan godkänd SHR, Svenska Homeopaters riksförbund. Skolan följer kursplanen som är godkänd i Europa.  620 lärarledda timmar (fysiska) och många timmars hemstudier. Det går även bra att vara med online de två första åren/via Zoom. År tre har vi patienter på skolan.

Homeopati är en mild men ändå effektiv behandlingsform för många olika tillstånd/besvär. Till sin natur är den holistisk, vilket innebär att hänsyn tas till hela människan när det gäller att avgöra behandling – likaväl som till det specifika problemet eller till den totala ohälsan. Homeopati stärker kroppens försvarsmekanism och ger den kraft att stimulera immunförsvaret till självläkning, och har därmed förmåga att eliminera den underliggande orsaken till sjukdom. De flesta sjukdomstillstånd kan behandlas med homeopati och fungerar både vid kroniska och akuta tillstånd. På människor, djur och plantor. Viktigt är att sammanställa de fysiska, känslomässiga och mentala symptom som uppkommit från barndomen tills nu. Homeopatiskt tankesätt ger ingen skillnad på den fysiska som den psykiska ohälsan. Homeopatiska läkemedel är godkända av Läkemedelsverket.

Homeopati Utbildning Modern klassisk Homeopati/Klassisk Homeopati,  Djurhomeopati, irisdiagnostik, ansiktsdiagnos, tung och nagel analys, har vi tillagt, utan att höja priset men fler timmar denna gång.
Tid fredagar kl 10-18.00 och lördagar 9-16.00 en gång  i månaden.
10 träffar per läsår. (ej i dec och juli)
Hösttermin 2022: 9-10 september, 14-15 oktober, 18-19 nov
Vårtermin 2023: 20-21 jan, 17-18 feb, 17-18 mars, 21-22 april, 12-13 maj, 9-10 juni.
Kostnaden kan betalas per år eller per månad, 36 månader.
Lärare Irén Svensson-Nylén och Camilla Lodin.

Begär mer information kursplanen, böcker och betalning. Kursplan i stort finns lite längre ner här.
Maila till iren.svensson.nylen@hotmail.com

Sista anmälningsdag är den 1 aug  till  info@camrenska.se, iren.svensson.nylen@hotmail.com

Du kan även begära prospekt om mer information om detaljerad kursplan och kostnader mm.

Vi har just nu två klasser igång en ett och en trea, eleverna är mycket nöjda med vår utbildning.
Vår fösta klass gick ut den 10 dec-21

Vid intresse kan vi starta upp en 1,5 årig utbildning i Djurhomeopati, hör av dig tillräckligt många så kan vi starta upp en klass.

Homeopati är en mild men ändå effektiv behandlingsform för många olika tillstånd/besvär. Till sin natur är den holistisk, vilket innebär att hänsyn tas till hela människan när det gäller att avgöra behandling – likaväl som till det specifika problemet eller till den totala ohälsan. Homeopati stärker kroppens försvarsmekanism och ger den kraft att stimulera immunförsvaret till självläkning, och har därmed förmåga att bota den underliggande orsaken till sjukdom.

De flesta sjukdomstillstånd kan behandlas med homeopati och fungerar både vid kroniska och akuta tillstånd. Eftersom homeopati är en läkemetod som tar hänsyn till patientens individuella symtom får personer med samma diagnos ofta olika homeopatiska läkemedel. Till exempel tio personer med astma, alla får inte samma medicin. Homeopatiska läkemedel framställs genom att medlet skakas och spädes = potentieras. Som grundsubstans används ämnen från mineral, växt och djurriket. Inga djurförsök används vid framtagning av homeopatiska medel.

De mediciner, eller läkemedel, som används inom homeopatin utgörs av ytterst små doser av naturliga ämnen, som hämtats från växter, djur eller mineralriket. Homeopatin tar hänsyn till hela dig och fungerar på fysiskt, mentalt och känslomässigt plan. Detta är en helhetlig medicin. Naturliga ämnen som är helt biverkningsfria. Homeopati har funnits i 200 år och samma ämnen nu som då. I hela Världen används homeopati som en egen läkekonst. För att ta fram nya läkemedel görs prövning på friska människor, där man tar reda på vilka symptom (övergående) ett visst ämne kan orsaka. Samma symptom medlet kan ge en frisk, samma symptom kan det bota hos en sjuk.

Homeopatiska läkemedel är numera registrerade på Läkemedelsverket. De homeopatiska medlen är godkända av läkemedelsverket och registrerade som läkemedel. Homeopati har praktiserats i över 200 år och erfarenhetsmässigt vet man att sjuka människor blir friska när de får ett väl avvägd homeopatiskt läkemedel. Det finns även mängder av studier som visar att homeopati fungerar, både observationsstudier och dubbel blindare, placebokontrollerade studier.

Enligt forskaren Robert Hahn visar forskning att homeopati fungerar dubbelt så bra som placebo. En intressant teori har förts fram av nobelpristagaren i medicin och fysiologi, Luc Montagnier, som kan vara början till en förklaring varför homeopatiska läkemedel har förmåga att bota sjuka människor och djur. Han har klarlagt att uppblandade och utspädda biologiska prover, som motsvarar homeopatiska lösningar visar elektromagnetiska egenskaper och skapar nano strukturella förändringar hos omgivande vattenmolekyler.

 

Läroplan/Kursplan för Homeopati 600 fysiska lärarledda timmar samt hemstudier.

Homeopati är en medicinsk terapi, som bygger på en upptäckt av den tyske läkaren Christian
Samuel Hahnemann (1755-1843). Terapin grundar sig på principen ”liknande bör botas med
liknande” (similia similibus curentur). Därmed menas att om en substans framkallar sjukdom
hos en frisk person, så är det möjligt att med samma substans bota en liknande sjukdom hos en
sjuk.
Ett medel får kallas homeopatiskt, när det har genomgått prövning på ett antal friska personer
och de på så vis framkallade symtomen registrerats.

OBS !Nyhet för denna klass är att vi har med irisdiagnostik i undervisningen och där med förlängs utbildningen med två helger helt kostnadsfritt. 

Homeopatiska tankesättet
Terapidefinition
Medlets förekomst och biologiska roll i naturen
Medlets användning inom folkmedicinen
Etiologi, modalitet: definition, praktisk nytta
Hahnemann och homeopatins historia
Homeopatins grundvalar
Homeopatins grundprinciper (ORG §§ 3,5,6,7)
Komplexmedel/Enkelmedel
Homeopatisk ”läkemedelsprövning”
det homeopatiska akutapoteket ingående
12 st Biokemiska cellsalter
Homeopatins filosofi och historia
Organons 6 upplaga, Homeopaternas ”bibel”, paragrafer om hur bot skall ske
Hearings lag
Materia Medica, läkemedelslära, medlens ”väsen”, ”själ”
Kliniskt beprövade symptom av homeopatika
Repertorisering, manuellt och via dator
Svårigheter med repertoriet
Anamnesen
Symptom, sjukdom, begreppsdefinition
Symptomtotalitet (§§ 259-263), Livskraft (§§ 9-18,148)
Läkemedelsprövning (§§121-145,105-110)
Behandlingsreaktion, det andra besöket
Nycklar och genvägar
Sjukdomar/besvär och medel
Allergier
Fallstudier, utvärdering och analys av varje fall som visar vägen till rätt läkemedel.
Homeopatisk läkemedelsprövning
Miasma teori och praktisk nytta (§§72-98)Hahnemann,
Släktskap mellan medel
Djurhomeopati
Homeopatisk Forskning
Homeopati och Världen
Information om närstående terapier: komplexmedel, Schuessler, Spagyrik, mm
Antroposofi
Bemötande av besökare
Patientpraktik, dels sitta med vid flera homeopatiska besök, dels arbeta i grupp och tillhanda ha besökare. Sista terminen egna besökare
Marknadsföring
Att starta företag och kunna leva på sin profession
Express start med SHR
Att arbeta som homeopat
Egen uppsats
Examensarbete, 5 patientfall, beskrivning och val av medel. Utvärdering.

Vi gör instuderingsfrågor vid varje tillfälle som gås igenom nästa gång, så alla kan hänga med.