Basmedicin

Camrénska Hälsoakademins

Basmedicin motsvarande 60 hp

1 årig utbildning

2 fysiska möten per månad 10-17.00, fre-lö 10 ggr, samt 2 tim digitala möten, mellan varje gång. Plus mängder av hemstudier, ca 1,5 hp per vecka.  Lärare: Läkare, IVA sjuksköterska och Sjukgymnast.

Innehåll:

Anatomi om människokroppens olika organ och organsystem                                                4 hp
Funktionell anatomi och topografisk anatomi

Cellbiologi/ Mikrobiologi                                                                                                                 2 hp

Fysiologi, läran om hur levande organismer och organsystem                                                 1 hp

fungerar under normala förhållanden.

Biokemi studerar de molekyler som kemiska processer som                                                   2 hp

förekommer i levande organismer, hit hör ämnesomsättningen och del av genetiken.

Histologi, läran om kroppens vävnader                                                                                        1 hp

Nervsystemet och Sinnet                                                                                                                5 hp

Cirkulationssystemet                                                                                                                       3 hp

Rörelseapparaten                                                                                                                             6 hp

Blodet                                                                                                                                                 1 hp

Urinvägssystemet                                                                                                                             2 hp

Matspjälkningssystem                                                                                                                     3 hp

Endokrina systemet                                                                                                                         3 hp

Kroppens inre miljö                                                                                                                         2 hp

Respirationssystemet                                                                                                                      2 hp

Ögon/Öron/näsa/hals                                                                                                                     2 hp

Gynekologi, könsorganen, Obstetrik, graviditet, förlossning och barnsäng.                         5 hp

Dermatolgi, läran om huden och dess sjukdomar                                                                     4 hp

Pediatrik, läran om barnsjukdomar.                                                                                          0,5 hp

Psykologi/ psykiatri ps                                                                                                                    3 hp

Onkologi                                                                                                                                           2 hp

Nutrition                                                                                                                                        0,5 hp

Farmakologi                                                                                                                                      1 hp

ABC-sjukvård                                                                                                                                    1 hp

Medicinsk etik                                                                                                                                 1 hp

Ortopedisk kirurgi                                                                                                                           1 hp

Undersökningsmetoder/ Allmän patologi                                                                                  1 hp

Forskningsmetodik                                                                                                                         2 hp

Samhällsmedicin                                                                                                                             1 hp

Miljömedicin                                                                                                                                 0,5 hp

 

Böcker:

Den friska människan, anatomi och fysiologi, Håkan Aldskoglius Bo Rydqvist kroppens struktur och funktion. ISBN 9789147105694, Liber Förlag, 2018.

Arbetsbok till Den friska människan, ISBN 9789147130641.Den friska människan är en helt ny typ av bok i anatomi och fysiologi

Medicinska sjukdomar, Ericsson T, Ling M. m. fl. Medicinska sjukdomar, ISBN9789144133058, Studentlitteratur, 2020.

Medicinsk fickordbok, Belfrage E, Medicinsk fickordbok, ISBN 9789198083507Belfrage Förlag, 2013

Melhus Å, Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor, 3:e upplagan, ISBN 9789144116266, Studentlitteratur, 2019.

Illustrerad farmakologi, Hege Thoresen, Terje Simonsen, Hege Christensen, Harald Thidermann Johansen, Eili Tranheim Kase, ISBN 9789144139753

Borgfeldt C, Sjöblom I, Obstetrik och gynekologi för sjuksköterskor,5:e uppl, ISBN 9789144111681

Klinisk psykiatri –(bok plus digital produkt, Christer Allgulande,ISBN 9789144123707, Patel R, Davidsson B, Forskningsmetodikens grunder

– Att planera, genomföra och rapportera en  undersökning, 5:e uppl, ISBN 9789144126050, Studentlitteratur AB, 2019. Kostar ca 394 kr har 184 sidor.

Pellmer K, Wramner H, Grundläggande folkhälsovetenskap, ISBN 9789147113279, Liber Förlag, 2017

Skolin I, Näringslära för sjuksköterskor – Teori och praktik, 3:e upplagan, ISBN 9889144122144, kostar 329 kr har

 

Camrénska Hälsoakademin ansvarar för undervisning sker med behöriga lärare med specialkunskaper i respektive moment. Dessutom ansvarar Camrénska för alla moment har fullföljts, examination genomförs och att studenterna uppnått nivån Godkänd för samtliga moment.

Efter kursen skall den studerande kunna:

– Redogöra för de humana cellernas funktion, och organsystem

– Redogöra för anatomi, funktion i kroppens organ och organsystem under normala fysiologiska förhållanden.

– Redogöra för vanligt förekommande sjukdomar av somatrik och psykiatrisk karaktär vad gäller etiologi, symtom, diagnos och behandling.

– Översiktligt redogöra för mikrobiologi och farmakologi.

– Ha förståelse för vetenskaplig rapport.

-Hur frågeställningar görs för att få fram information i akutlägen så inga misstag sker.

-Utföra hjärt- och lungräddning.

-Palpation och BT-tagning.

 

Begär mer information kursplan, datum och finansiering.

Mail till iren.svensson.nylen@hotmail.com

Camrénska Hälsoakademin
Norra grev Rosengata 3
703 64 Örebro
Rektor Irén Svensson-Nylén
Studierektor och Camilla Lodin