Kortare kurser

18 sep eller den 20 nov Det homeopatiska akutapoteket, 1 dag 10.00-17.00
Här får du lära dig 36 st homeopatiska medel som kan hjälpa vid många olika besvär. Ett unikt kompendium med tydliga informationer till ta rätt medel vid olika åkommor. Kostnad 1500 kr, inkl fika och lunch, plus ett ”akutkit” med 36 medel. Anmäl dig innan den 7 sep till info@camenska.se

23 sep Biokemiska cellsalter, 1 dag kl 9.30-17.30
Lär dig de 12 cellsalterna som fyller på dina celler, avgiftar, läker och får din kropp att fungera bättre. Vi går igenom tecken på tunga och ansiktet som indikerar vilken salt som saknas. Ansikte och tunganalys och eget kompendium igår. Ett bra komplement till klassisk homeopati, naturmedicin, akupunktur och massage mm. Med dessa 12 salter kan man läka kroppen med de flesta besvär, t o m mat intoleranser och allergier. Ett unikt kompendium (med bilder på ansikten och tungor som indikerar vilken salt man väljer). Kursintyg ingår. Kostnad 1600 kr inkl. moms.  Hör av dig om du behöver hotell eller vandrarhem. Anmälan innan den 14 sep tack med avgiften till pg 83 10 481-0.

30 sep Gua Sha skrapan och Koppnings kurs, 9.30-17.00.
Lär dig att behandla med Gua Sha skrapan på smärttillstånd mm. Koppning är ett bra verktyg vid smärtor, blir en djupgående massage för bindväven. Bra vid värk och stelhet. Kostnad 2200 kr, i priset ingår en Gua Sha skrapa, 1 st Lymferol, 1 st Curatol (värk olja) och ett set med 4 st koppar (gjorda i Silikon med livstidsgaranti) plus ett kompendium om Gua Sha skrapan, intyg på kursen och fika ingår. Max 10 personer. Medtag egna handdukar 2–3 st. Anmälan innan 21 tack

 21 okt Det homeopatiska akutapoteket för Djur, steg 1, kl 13-18.00
Här får du lära dig att hjälpa ditt djur med homeopatiska medel. Vi pratar mest om hund, katt och häst, men även andra små djur. Ha rätt medel hemma vid rätt tillfälle kan hjälpa ditt djur väldigt snabbt och besparar dig utlägg till veterinären. Kostnad 700 kr inkl fika och ett unikt kompendium. Anmäl innan den 12 okt till iren.svensson.nylen@hotmail.com

28 okt Hälsoanalysen, 1 dag, kl 9.30-17. 00.
Här tar vi upp ansiktsanalys, tunganalys, naglar och tänder. Endagskurs med att leta tecken från olika platser. Unika kompendium, homeopatiska medel och naturmedel som kan åtgärda problemet mm. Bilden här bredvid avslöjar mycket om tjocktarmens arbete och tungan visar matsmältningsproblem.  Kostnad 1800 kr, kompendium i ämnet, fika och intyg på kursen ingår. Anmälan innan 19 okt tack.

14 nov De tolv biokemiska cellsalterna/ funktionsmedel på djur, kl 11-17.00.
Här går vi igenom dr Schusslers cellsalter som fyller på direkt i cellen för att skapa harmoni. För att kunna få bra resultat med biokemiska vävnadssalterna behöver man lär känna varje cellsalt för sig. Alla salter går att kombinera med varandra och har sin egen nyckel till att läka och förbättra djurets hälsa. Inga biverkningar. Kostnad 1100 kr då ingår ett unikt kompendium och fika under dagen anmäl dig innan 2 nov till iren.svensson.nylen@hotmail.com

18 nov Homeopati och djurens personligheter, steg 2, kl 13-18.00
Val av rätt homeopatiskt medel kan var svårt efter det akuta medlet kommer ofta det konstitutionella medlet. Djur har också personligheter och konstitutioner. En väldigt spännande kurs och ett helt unikt kompendium med djurens personligheter. Kostnad 800 kr inl fika och kompendium. Anmäl innan 9 nov  till iren.svensson.nylen@homtial.com

21 nov Husapoteket i homeopati för växter, kl 9.30-12.30
AGROHOMEOPATI: HUR MAN MED HOMEOPATI LÄKER VÄXTER OCH FÖRBÄTTRAR JORDEN. Med agrohomeopati kan man exempelvis bota träd med en enkeldos Belladonna och göra öknen odlingsbar. Här går vi igenom växthomeopati, vilket medel för växten som drabbats av ohyra, som inte blommar, som behöver omplanteras ja alla sjukdomar som kan drabba en växt. Kostnad 650 kr, inkl fika och kompendium anmälan innan den 9 nov till info@camrenska.se

Kommande kurser:

 Irisdiagnostik/Iris Analys Grundkurs
7 dagar under  hösten 2021
Här får du lära dig att studera iris och ögonvitan, lära dig att se svagheter, obalanser, härleda var problemen kommer ifrån mm.
Du få lära dig att studera irismönster där du kan avläsa svagheter, och obalanser i kroppen. Speciella iriskartor för alla kroppens organ och lägesplacering.
Även scleraanalys(ögonvitan) och pupill läsning ingår. Ett bra sätt att kontrollera hur kroppen mår, tänker och prioriterar. En väldigt spännande och lärorik kurs. Ett unikt kompendium i färg och fika ingår i kursen, samt intyg för Irisanalys/irisdiagnostik. Pris 1700 kr per gång eller 10 500 kr vid betalning vid första tillfället. Anmälan före den 30 mars till Iren sms 070-582 12 11 eller mail iren.svensson.nylen@hotmail.com  tack. Start vid minst 6 kursdeltagare
300 kr rabatt om de lägger till dagen med grundutbildning i Homeopati.

Blodanalys hösten 2021
5 leukocyter, glukos, hb
1 dag

Koppning och Gua sha skrapan hösten 2021
2 dagar

Handmassage med eteriska oljor hösten 2021
1 dag