Kortare kurser

11 mars Biokemiska cellsalter, 1 dag
Kl 9-17.00
Lär dig de 12 cellsalterna som fyller på dina celler, avgiftar, läker och får din kropp att fungera bättre. Vi går igenom tecken på tunga och ansiktet som indikerar vilken salt som saknas. Ansikte och tunganalys och eget kompendium igår. Ett bra komplement till klassisk homeopati, naturmedicin, akupunktur och massage mm. Med dessa 12 salter kan man läka kroppen med de flesta besvär, t o m mat intoleranser och allergier. Ett unikt kompendium (med bilder på ansikten och tungor som indikerar vilken salt man väljer). Kursintyg ingår. Tid 09.00-17.00. Kostnad 1600 kr inkl. moms.  Hör av dig om du behöver hotell eller vandrarhem. Anmälan innan den 27 feb tack med avgiften till pg 83 10 481-0. Anmälan sms 070-582 12 11

 

8 april Irisdiagnostik/Iris Analys Grundkurs
7 dagar under 2020
Här får du lära dig att studera iris och ögonvitan, lära dig att se svagheter, obalanser, härleda var problemen kommer ifrån mm.8 april startar, steg 1 av 7 steg,  kl 9-17.00, steg 2, 22 april, steg 3,  29 april, steg 4,  6 maj, steg 5,  13 maj, steg 6, 27 maj och steg 7, 10 juni.
Du få lära dig att studera irismönster där du kan avläsa svagheter, och obalanser i kroppen. Speciella iriskartor för alla kroppens organ och lägesplacering.
Även scleraanalys(ögonvitan) och pupill läsning ingår. Ett bra sätt att kontrollera hur kroppen mår, tänker och prioriterar. En väldigt spännande och lärorik kurs. Ett unikt kompendium i färg och fika ingår i kursen, samt intyg för Irisanalys/irisdiagnostik. Pris 1700 kr per gång eller 10 500 kr vid betalning vid första tillfället. Anmälan före den 30 mars till Iren sms 070-582 12 11 eller mail iren.svensson.nylen@hotmail.com  tack. Start vid minst 6 kursdeltagare
300 kr rabatt om de lägger till dagen med grundutbildning i Homeopati.

 

1 april Hälsoanalysen, 1 dag
kl 9.00.00-17. 00.
Här tar vi upp ansiktsanalys, tunganalys, naglar och tänder. Endagskurs med att leta tecken från olika platser. Unika kompendium, homeopatiska medel och naturmedel som kan åtgärda problemet mm. Bilden här bredvid avslöjar mycket om tjocktarmens arbete och tungan visar matsmältningsproblem.  Kostnad 1800 kr, kompendium i ämnet, fika och intyg på kursen ingår. Anmälan innan 23 mars tack. Sms 070-582 12 11

 

 

29 maj kl 9.30-17.00 Homeopatiska akutapoteket 1 dag
Lär dig de 36 mest akuta medlen som du kan använda vid akuta besvär, en akutväska ingår med dessa medel..

Här får du lära dig 36 st homeopatiska medel som kan hjälpa vid många olika besvär. Ett unikt kompendium med tydliga informationer till att välja rätt medel vid olika åkommor. Mota Olle i grinden vid de flesta besvär. Kostnad 1500 kr, inkl fika, lunch och ett akut kit med 36 homeopatiska läkemedel i. Anmäl dig innan 20 maj tack till sms 070-582 12 11 12 eller till info@camrenska.se

Kostnad 1500 kr
36 medel och lunch ingår

15 april kl 13-18.00 Djurapoteket Homeopatiska medel för djur
Djur svara väldigt bra på homeopatiska medel. Olika medel passar även för djur, här får du lära dig de vanligast akuta medel på djur. Hundar, katter, höns hästar och kor.
En rolig och spännande kurs, spar pengar, slipper ringa veterinären. Ditt djur blir friskare och lever längre. Fika och ett kompendium för djur ingår. Kostnad 700 kr. Anmäl dig innan den 8 april tack till Irén sms 070-582 12 11 eller iren.svensson.nylen@hotmail.com

Matintoleranser hösten 2020
1 dag

Fetttsyror hösten 2020
1 dag

Blodanalys hösten 2020
5 leukocyter, glukos, hb
1 dag

Koppning och Gua sha skrapan hösten 2020
2 dagar

Handmassage med eteriska oljor hösten 2020
1 dag